Postavljanje referentnog sjevera

Možete postaviti referentnu vrijednost smjera koja će se koristiti u izračunavanju smjera.

 1. Držite UP.
 2. Odaberite Postavke > Senzori > Kompas > Referentni sjever.
 3. Odaberite opciju:
  • Za postavljanje geografskog sjevera kao referentnog smjera odaberite Stvarni.

  • Za automatsko postavljanje magnetske deklinacije vaše lokacije odaberite Magnetski.

  • Za postavljanje mrežnog sjevera (000º) kao referentnog smjera odaberite Mreža.

  • Za ručno postavljanje vrijednosti magnetske varijacije odaberite User, unesite magnetsku varijancu i odaberite Gotovo.