Projekcija točke

Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera od označene lokacije do nove lokacije.

  1. Po potrebi aplikaciju za projekciju točke dodajte na popis aplikacija (Postavke aplikacija za aktivnosti).
  2. Odaberite START > Projekcija točke.
  3. Za postavljanje smjera odaberite UP ili DOWN.
  4. Odaberite START.
  5. Za odabir mjerne jedinice odaberite DOWN.
  6. Za unos udaljenosti odaberite UP.
  7. Za spremanje odaberite START.

Projicirana točka sprema se sa zadanim nazivom.