Ručno kalibriranje pedometra

Prije kalibriranja uređaja morate upariti uređaj i senzor pedometra (Uparivanje ANT‍+ senzora).

Ako znate svoj faktor kalibracije, preporučuje se ručno kalibriranje. Ako ste kalibrirali pedometar s drugim Garmin uređajem, možda znate svoj faktor kalibracije.

  1. Držite UP.
  2. Odaberite Postavke > Senzori.
  3. Odaberite svoj pedometar.
  4. Odaberite Kalorije Faktor > Postavlj. vrijed..
  5. Prilagodite faktor kalibracije:
    • Ako je udaljenost premala, povećajte faktor kalibracije.

    • Ako je udaljenost prevelika, smanjite faktor kalibracije.