Upotreba aplikacije Garmin Connect Mobile

Možete prenijeti sve podatke o aktivnostima na svoj Garmin Connect račun kako biste dobili sveobuhvatnu analizu. Uz Garmin Connect račun možete vidjeti kartu svojih aktivnosti i dijeliti aktivnosti s prijateljima. Možete uključiti automatski prijenos u aplikaciji Garmin Connect Mobile.

  1. U aplikaciji Garmin Connect Mobile odaberite > Uređaji tvrtke Garmin.
  2. Odaberite svoj quatix 3 uređaj i odaberite Postavke uređaja.
  3. Pomoću prekidača uključite automatski prijenos.