Ručni prijenos podataka na Garmin Connect Mobile

  1. Držite UP.
  2. Odaberite Postavke > Bluetooth > Sinkronizacija.