Upravljanje akcijskom kamerom VIRB

Prije upotrebe daljinske funkcije VIRB morate omogućiti daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za seriju VIRB. Morate postaviti i prikaz VIRB miniaplikacije u petlji miniaplikacija (Prilagođavanje petlje widgeta).

 1. Uključite VIRB kameru.
 2. Na svom quatix 3 uređaju odaberite UP ili DOWN na prikazu sata kako biste vidjeli VIRB miniaplikaciju.
 3. Pričekajte da se uređaj poveže s kamerom VIRB.
 4. Odaberite opciju:
  • Za snimanje videozapisa odaberite START.

   Na zaslonu quatix 3 uređaja prikazat će se brojač vremena videozapisa.

  • Za zaustavljanje snimanja videozapisa odaberite STOP.

  • Za snimanje fotografije odaberite DOWN.