Prilagođavanje petlje widgeta

Možete prikazati, sakriti ili premještati stavke u petlji widgeta.

  1. Držite UP.
  2. Odaberite Postavke > Miniaplikacije.
  3. Odaberite widget.
  4. Odaberite opciju:
    • Odaberite Status za prikazivanje ili skrivanje widgeta iz petlje widgeta.

    • Odaberite Pomakni dolje ili Pomakni gore kako biste promijenili lokaciju widgeta u petlji.