Painikkeiden lukitseminen

Voit välttää turhat painallukset lukitsemalla painikkeet.

  1. Paina LIGHT-painiketta kahden sekunnin ajan ja lukitse painikkeet valitsemalla Lukitse laite.
  2. Paina LIGHT-painiketta kahden sekunnin ajan ja avaa painikkeet valitsemalla Avaa laite.