Johdanto

VAROITUS! Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
VAROITUS! Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista tai sen muuttamista.