Akun käyttöiän maksimoiminen

Akun käyttöikää voi pidentää monella tavalla.

  • Lyhennä taustavalon aikakatkaisua (Taustavaloasetukset).
  • Vähennä taustavalon kirkkautta.
  • Käytä harjoituksessa UltraTrac GPS tilaa (UltraTrac).
  • Poista Bluetooth langaton tekniikka käytöstä, kun et käytä verkkotoimintoja (Yhteysominaisuudet).
  • Kun keskeytät toiminnon pitkäksi ajaksi, käytä jatka myöhemmin -vaihtoehtoa (Suorituksen lopettaminen).
  • Poista aktiivisuuden seuranta käytöstä (Aktiivisuuden seuranta).
  • Käytä Connect IQ kellotaulua, joka ei päivity sekunnin välein.

    Käytä esimerkiksi kelloa, jossa ei ole sekuntiosoitinta (Kellotaulun mukauttaminen).

  • Rajoita laitteen näyttämien älypuhelinilmoitusten määrää (Ilmoitusten hallinta).