Taustavaloasetukset

Paina UP-painiketta pitkään ja valitse Asetukset > Järjestelmä > Taustavalo.

Tila

Määrittää taustavalon syttymään manuaalisesti tai automaattisesti. Automaattinen-asetuksella voit määrittää painikkeiden, hälytysten ja eleiden taustavalon erikseen.

HUOMAUTUS: Kun määrität Ele-asetukseksi Käytössä, taustavalo syttyy, kun nostat ja käännät käsivarttasi ja katsot rannettasi.
Aikakatkaisu

Määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo sammuu.

Kirkkaus

Määrittää taustavalon kirkkauden.