Træning med øvelseslog

Øvelseslogfunktionen er kun tilgængelig for svømning i pool. Du kan bruge øvelseslogfunktionen til manuel registrering af kick-sæt, svømning med én arm eller enhver anden type svømning, der ikke er et af de fire overordnede tag.

TIP: Du kan tilpasse skærmbillederne og datafelterne for din aktivitet for svømning i pool (Tilpasning af skærmbilleder).
 1. Fra uret vælges START.
 2. Vælg Svøm i pool.
 3. Vælg START for at starte aktivitetstimeren.
 4. Under aktiviteten med svømning i pool skal du vælge UP eller DOWN for at få vist skærmbilledet med øvelseslog.
 5. Vælg LAP for at starte øvelsestimeren.
 6. Når du er færdig med et øvelsesinterval, skal du vælge LAP.

  Øvelsestimeren stopper, men aktivitetstimeren forsætter med at registrere hele svømmesessionen.

 7. Vælg en distance for den fuldførte øvelse.

  Distanceintervaller er baseret på poolstørrelsen for den valgte aktivitetsprofil.

 8. Vælg en funktion:
  • Hvis du vil starte et andet øvelsesinterval, skal du vælge LAP.

  • Hvis du vil starte et svømmeinterval, skal du vælge UP eller DOWN for at vende tilbage til skærmbillederne for svømmetræning.

 9. Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP > Gem.