Kalibrering af den barometriske højdemåler

Din enhed er allerede blevet kalibreret på fabrikken, og enheden anvender automatisk kalibrering på GPS-startpunktet som standard. Du kan kalibrere den barometriske højdemåler manuelt, hvis du kender den korrekte højde eller det korrekte barometriske tryk ved havets overflade.

  1. Hold UP nede.
  2. Vælg Indstillinger > Sensorer > Højdemåler.
  3. Vælg en funktion:
    • Hvis du vil kalibrere automatisk fra dit GPS-startpunkt, skal du vælge Auto. kalibr. > Til.

    • Vælg Kalibrer for at angive en kendt højde.