Indstillinger af højdemåler

Hold UP nede, og vælg Indstillinger > Sensorer > Højdemåler.

Auto. kalibr.

Giver højdemåleren mulighed for at kalibrere sig selv, hver gang du slår GPS-sporing til.

Kalibrer

Giver mulighed for manuel kalibrering af højdemålersensoren.