Indstilling af nordreference

Du kan indstille den retningsreference, der bruges til beregning af oplysninger om kurs.

 1. Hold UP nede.
 2. Vælg Indstillinger > Sensorer > Kompas > Nordreference.
 3. Vælg en funktion:
  • Vælg Sand for at indstille geografisk nord som kursreference.

  • Vælg Magnetisk for at indstille din positions magnetiske deklination automatisk.

  • Vælg Gitter for at indstille nord-gitter (000º) som kursreference.

  • Hvis du vil indstille værdien for den magnetiske variation manuelt, skal du vælge User, indtaste den magnetiske varians og vælge Udført.