Kompasindstillinger

Hold UP nede, og vælg Indstillinger > Sensorer > Kompas.

Kalibrer

Gør det muligt for dig at kalibrere kompasset manuelt (Kalibrering af kompas).

Display

Indstiller kompassets retningsvisning til bogstaver, grader eller milliradianer.

Nordreference

Indstiller kompassets nordlige reference (Indstilling af nordreference).

Tilstand

Indstiller kompasset til kun at anvende elektroniske sensordata (Til), en kombination af GPS og elektroniske sensordata under bevægelse (Automatisk) eller kun GPS-data (Fra).