Projicering af et waypoint

Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og pejlingen fra din aktuelle position til en ny position.

  1. Hvis det er nødvendigt, kan du tilføje app'en Projicer waypoint til listen med apps (Indstillinger aktivitets-apps).
  2. Vælg START > Projicer waypoint.
  3. Vælg UP eller DOWN for at angive retningen.
  4. Vælg START.
  5. Vælg DOWN for at vælge en måleenhed.
  6. Vælg UP for at angive distancen.
  7. Vælg START for at gemme.

Det projicerede waypoint gemmes med et standardnavn.