Kompas

Enheden har et 3-akset kompas med automatisk kalibrering. Kompassets funktioner og udseende ændres alt afhængig af aktiviteten, om GPS er aktiveret, og om du navigerer til en destination. Du kan ændre kompasindstillingerne (Kompasindstillinger). For hurtigt at åbne kompasindstillingerne kan du vælge START fra kompas-widget'en.