Højdemåler og barometer

Enheden har en integreret højdemåler og et barometer. Enheden indsamler kontinuerligt data om højde og tryk, selv i strømbesparende tilstand. Højdemåleren viser din omtrentlige højde baseret på trykændringer. Barometeret viser data for omgivelsernes tryk baseret på den faste højde, hvor højdemåleren senest blev kalibreret (Indstillinger af højdemåler). For hurtigt at åbne højdemåler- eller barometerindstillingerne skal du vælge START fra højdemåler- eller barometer-widget'en.