Zobrazení doplňků

Zařízení se dodává s několika nahranými doplňky a další jsou k dispozici po jeho spárování se smartphonem.

  1. Na jakékoli obrazovce přidržte DOWN.

    Zobrazí se hodiny.

  2. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN.

    Zařízení projde všechny dostupné doplňky.

  3. Při záznamu aktivity se volbou tlačítka BACK vrátíte na stránky s údaji o aktivitě.
  4. Pomocí tlačítka START zobrazíte další možnosti a funkce doplňků (volitelné).