Doplňky

V zařízení jsou předem nahrané doplňky nabízející okamžité informace. Některé doplňky vyžadují připojení Bluetooth ke kompatibilnímu smartphonu.

Některé doplňky nejsou ve výchozím nastavení viditelné. Chcete-li, můžete je do smyčky doplňků přidat manuálně.

Oznámení

Upozorní na příchozí hovory, textové zprávy nebo aktualizace na sociálních sítích (podle nastavení smartphonu).

Kalendář

Zobrazuje nadcházející schůzky z kalendáře smartphonu.

Ovládání hudby

Ovládací prvky přehrávače hudby pro smartphone.

Počasí

Zobrazuje aktuální teplotu a předpověď počasí.

Můj den

Zobrazí dynamický souhrn vaší dnešní aktivity. Zobrazené metriky zahrnují naposled zaznamenaný sport, minuty intenzivní aktivity, počet vystoupaných pater, počet kroků, množství spálených kalorií a další údaje.

Sledování aktivity

Sleduje počet kroků za den, cílový počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a statistiky spánku.

Minuty intenzivní aktivity

Sleduje dobu strávenou střední nebo intenzivní aktivitou, týdenní cíl aktivity a pokroky na cestě ke stanovenému cíli.

Srdeční tep

Zobrazuje aktuální srdeční tep v tepech za minutu (tepy/min), nejnižší tep za aktuální den a graf srdečního tepu.

Poslední sport

Zobrazí stručný souhrn naposled zaznamenaného sportu a celkovou vzdálenost za týden.

ABC

Zobrazí kombinaci údajů z výškoměru, barometru a kompasu.

Informace snímače

Zobrazuje informace z interního snímače nebo připojeného snímače ANT‍+.

Kompas

Zobrazuje elektronický kompas.

Mapa

Zobrazuje vaši pozici na mapě.

Ovládací prvky

Umožňují zapínat a vypínat připojení Bluetooth a funkce, mezi které patří režim Nerušit, Najít můj telefon a Ruční synchronizace.

Ovládací prvky VIRB

Ovládání kamery, pokud máte s vaším zařízením quatix 3 spárované zařízení VIRB.

Poslední aktivita

Zobrazí stručný souhrn naposled zaznamenané aktivity, například posledního běhu, jízdy na kole nebo plavání.

Kalorie

Zobrazí údaje o spálených kaloriích v aktuálním dni.

Golf

Zobrazí golfové údaje za poslední kolo.