Jdeme na ryby

Můžete sledovat svůj denní počet ulovených ryb, odpočítávat soutěžní čas nebo nastavit čas intervalu ke sledování tempa rybaření.

  1. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.
  2. Vyberte možnost Rybolov.
  3. Vyberte možnost:
    • Chcete-li odpočítávat zbývající soutěžní čas, vyberte možnost Nastavit časovače.

    • Chcete-li sledovat denní počet ulovených ryb, vyberte možnost Začít s rybolovem a pomocí možnosti START zvyšte nebo pomocí možnosti BACK snižte svůj počet ryb.