Vytvoření vlastní aktivity

 1. Podržte tlačítko UP.
 2. Vyberte možnost Nastavení > Aplikace > Přidat novou položku.
 3. Vyberte typ aktivity.
  POZNÁMKA: Jestliže vytváříte vlastní aktivitu MultiSport, zařízení vás vyzve, abyste vybrali dvě nebo více aktivit a přidali přechody.
 4. V případě potřeby vyberte barvu zdůraznění.
 5. V případě potřeby vyberte ikonu.
 6. Vyberte název nebo zadejte vlastní název.

  Jestliže se vyskytne více aktivit se stejným názvem, obsahuje název číslo, například Triatlon(2).

 7. Vyberte možnost:
  • Vyberte možnost Použít výchozí a vytvořte si vlastní aktivitu na základě výchozích nastavení systému.

  • Vyberte kopii stávající aktivity a vytvořte si vlastní aktivitu na základě jedné z vašich uložených aktivit.

 8. V případě potřeby vyberte režim GPS.
 9. Vyberte možnost:
  • Výběrem možnosti Hotovo vlastní aktivitu uložte a začněte používat.

  • Vyberte možnost Změnit nastavení a upravte konkrétní nastavení aktivity.