Zobrazení počtů kroků

Aby bylo možné zobrazit počet kroků, musíte nejprve zapnout sledování aktivit (Zapnutí sledování aktivity).

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Historie > Kroky.
  3. Vyberte den, pro který chcete zobrazit souhrnný počet kroků, cílový počet kroků, překonanou vzdálenost a spálené kalorie.