Zapnutí sledování aktivity

Funkce sledování aktivity zaznamenává počet kroků za den, uraženou vzdálenost, minuty intenzivní aktivity, počet vystoupaných pater, spálené kalorie a statistiky spánku pro každý zaznamenaný den. Vaše spálené kalorie (kCal) zahrnují váš základní metabolismus a kalorie (kCal) spálené při aktivitách.

Sledování aktivity můžete zapnout při počátečním nastavení zařízení nebo kdykoli jindy.

POZNÁMKA: Zapnutím sledování aktivity může dojít ke snížení výdrže baterie mezi nabitími.
  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Sledování aktivity > Stav > Zapnuto.

    Počet kroků se neobjeví, dokud zařízení nezíská satelitní signály a automaticky nenastaví čas. Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání satelitních signálů nezastíněný výhled na oblohu.

Počet kroků, který jste ušli za den, se zobrazí v doplňku sledování aktivity. Počet kroků je pravidelně aktualizován.