Zobrazení údajů o přílivu/odlivu

Můžete si zobrazit údaje o přílivu/odlivu až za sedm dní pro aktuální polohu. Svou polohu můžete aktualizovat pomocí možnosti START na obrazovce přílivu/odlivu.

  1. START > Příliv/Odliv.

    Zobrazí se 24hodinová mapa přílivu/odlivu s přílivyglyph icon a odlivy glyph icon pro aktuální datum.  2. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN zobrazíte údaje o přílivu/odlivu z ostatních dnů.