Kalibrace barometrického výškoměru

Zařízení bylo již kalibrováno ve výrobě a při výchozím nastavení používá automatickou kalibraci v bodě spuštění systému GPS. Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný tlak v úrovni mořské hladiny, můžete kalibrovat barometrický výškoměr ručně.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Výškoměr.
  3. Vyberte možnost:
    • Chcete-li automaticky kalibrovat z bodu spuštění GPS, vyberte možnost Autokalibr > Zapnuto.

    • Chcete-li zadat známou nadmořskou výšku, vyberte možnost Kalibrovat.