Nastavení výškoměru

Podržte tlačítko UP a vyberte možnost Nastavení > Snímače > Výškoměr.

Autokalibr

Umožňuje provést automatickou kalibraci výškoměru při každém zapnutí sledování trasy pomocí systému GPS.

Kalibrovat

Umožňuje ručně kalibrovat snímač výškoměru.