Označení polohy jako trasového bodu

  1. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.
  2. Vyberte možnost Kotva.
  3. Vyberte možnost:
    • Pokud chcete svou polohu označit jako trasový bod, vyberte možnost Spustit kotvu.

    • Pokud chcete změnit nastavení kotvy, vyberte možnost Nastavení.