Nastavení startovní čáry

  1. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Zaznačit startovní čáru.
  3. Pomocí možnosti Značka označte první trasový bod startovní čáry.
  4. Pomocí možnosti Značka označte druhý trasový bod startovní čáry.