Zobrazení jízd na lyžích

Zařízení zaznamenává údaje o každé jízdě na lyžích nebo snowboardu. Údaje o jízdě si můžete prohlédnout na pozastavené obrazovce nebo při spuštěných stopkách.

  1. Zahajte jízdu na lyžích nebo snowboardu.
  2. Podržte tlačítko UP.
  3. Vyberte možnost Zobrazit sjezdy.
  4. Stisknutím tlačítek UP a DOWN zobrazíte údaje o poslední jízdě, aktuální jízdě a celkovém počtu jízd.

    Obrazovky jízd obsahují čas, ujetou vzdálenost, maximální rychlost, průměrnou rychlost a celkový sestup.