Projekce trasového bodu

Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a směru k cíli z aktuální polohy do nové polohy.

  1. Pokud je třeba, přidejte aplikaci projekce trasového bodu do seznamu aplikací (Nastavení aplikace aktivity).
  2. Vyberte možnost START > Projektování trasového bodu.
  3. Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte směr.
  4. Stiskněte tlačítko START.
  5. Tlačítkem DOWN vyberte jednotky měření.
  6. Tlačítkem UP zadejte vzdálenost.
  7. Tlačítkem START uložte.

Projektovaný trasový bod se uloží s výchozím názvem.