Nastavení časovače závodu

Před použitím zařízení k odstartování závodu musíte vybrat profil plachtění a nastavit startovní čáru.

  1. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.
  2. Vyberte možnost Plachtění > Závod.

    Na obrazovce se zobrazí časovač závodu glyph icon, čas ke startovní čáře glyph icon a vzdálenost ke startovní čáře glyph icon.  3. Pomocí tlačítek UP a DOWN synchronizujte časovač závodu s oficiálním odpočítáváním závodu.
    POZNÁMKA: Když je čas ke startovní čáře záporný, dorazíte na startovní čáru po zahájení závodu. Když je čas ke startovní čáře kladný, dorazíte na startovní čáru před zahájením závodu.
  4. Stiskněte tlačítko START.