Nastavení jednotek plavby

  1. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.
  2. Vyberte možnost Plachtění > Nastavení > Jednotky.
  3. Vyberte možnost.