Péče o zařízení

OZNÁMENÍ! K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
OZNÁMENÍ! Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.
OZNÁMENÍ! Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození pouzdra.
OZNÁMENÍ! Nemačkejte klávesy pod vodou.
OZNÁMENÍ! Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.
OZNÁMENÍ! Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.