Čištění zařízení

OZNÁMENÍ! I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může bránit nabíjení a přenosu dat.
  1. Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
  2. Otřete zařízení do sucha.

Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.