Zobrazení hodnocení výkonu

Zařízení hodnotí váš výkon na základě tepové frekvence a výkonnostních dat. Můžete použít snímač srdečního tepu ANT‍+ nebo zařízení s měřením srdečního tepu na zápěstí.

  1. Je-li třeba, spáruje se zařízením quatix 3 kompatibilní snímače ANT‍+ (Párování snímačů ANT‍+).
  2. Přidejte na datovou obrazovku metriku Zhod. výkonu (Přizpůsobení datových obrazovek).
  3. Nyní můžete vyrazit na projížďku nebo běh.

    Po 6 až 20 minutách se zobrazí zhodnocení vašeho výkonu.

  4. Chcete-li zobrazit zhodnocení vašeho výkonu v průběhu běhu nebo jízdy na kole, přejděte na datovou obrazovku.