Zobrazení skóre stresu

Abyste si mohli zobrazit skóre stresu, musíte si nasadit snímač srdečního tepu, spárovat jej se svým zařízením (Párování snímačů ANT‍+) a vyhledat si v seznamu aplikací skóre stresu (Nastavení aplikace aktivity).

TIP: Společnost Garmin doporučuje měřit vaše skóre stresu přibližně ve stejnou dobu a za stejných podmínek každý den.
  1. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.
  2. Vyberte možnostSkóre stresu.
  3. Stiskněte tlačítko START.
  4. Zůstaňte stát v klidu po dobu 3 minut.