Používání golfového počítače kilometrů

Počítač kilometrů můžete využít pro zaznamenávání času, uražené vzdálenosti a počtu kroků. Počítač kilometrů se automaticky spustí a zastaví když zahájíte nebo ukončíte kolo.

  1. Stiskněte tlačítko START > Počítadlo kilometrů.
  2. V případě potřeby počítač kilometrů vynulujte výběrem možnosti Vynulovat.