Nastavení kotvy

Vyberte možnost START > Kotva > Nastavení.

Rozsah

Vypočítá rozsah pro asistenci s kotvením.

Hloubka

Nastaví hloubku vody.

Vyrovnání přídě

Nastaví vzdálenost mezi přídí lodi a umístěním antény GPS.

Posun

Nastaví rozdíl mezi hloubkou kýlu a polohou vaší sondy.

Nastavit alarm

Nastaví alarm, který vás upozorní, když se loď vzdálí na zadanou vzdálenost od kotvy.

Aktualizovat interval

Nastaví časový interval pro aktualizaci údajů alarmu kotvy.