Veslování

 1. Spárujte snímač ANT‍+, například snímač srdečního tepu (volitelný).
 2. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.
 3. Vyberte možnost Veslování.
 4. Při používání volitelných snímačů ANT‍+ počkejte, až se zařízení ke snímači připojí.
 5. Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá satelity.
 6. Výběrem možnosti START spustíte stopky.

  Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny stopky.

 7. Zahajte aktivitu.
 8. Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky s daty (volitelné).
 9. Po dokončení aktivity vyberte možnost STOP > Uložit.