Asistence křižování

Při plavbě proti větru vám funkce asistence křižování pomůže určit, zda vaše loď klesá nebo se zvedá. Když asistenci křižování nakalibrujete, zařízení zaznamená kurz levoboku glyph icon a pravoboku glyph icon nad zemí (COG) a pomocí údajů COG vypočítá skutečný směr větru glyph icon a úhel křižování lodi glyph icon.Tato data pak zařízení použije k určení, zda vaše loď vlivem změn směru větru klesá nebo stoupá.

Ve výchozím nastavení je asistence křižování v zařízení nastavena na automatickou a zařízení přepočítává úhel křižování a skutečný směr větru při každé kalibraci COG levoboku nebo pravoboku. Nastavení asistence křižování můžete změnit a zadat pevný úhel křižování nebo skutečný směr větru.

POZNÁMKA: Zařízení quatix využívá při určování kurzu prostřednictvím funkce asistence křižování kurz nad zemí podle GPS a nezohledňuje další faktory, které mohou směr lodi ovlivnit, například příliv nebo vodní proudy.