Používání aplikace Garmin Connect Mobile

Všechny údaje o svých aktivitách můžete odeslat na účet Garmin Connect pro provedení komplexní analýzy. Účet Garmin Connect vám umožňuje zobrazit mapu vaší aktivity a sdílet aktivity s přáteli. Automatické odesílání lze zapnout v aplikaci Garmin Connect Mobile.

  1. V aplikaci Garmin Connect Mobile zvolte možnost > Zařízení Garmin.
  2. Vyberte zařízení quatix 3 a poté možnost Nastavení zařízení.
  3. Výběrem přepínače zapnete automatické odesílání.