Ruční nahrávání dat do aplikace Garmin Connect Mobile

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Synchronizace.