Kompas

Zařízení je vybaveno tříosým kompasem s automatickou kalibrací. Funkce a vzhled kompasu se mění v závislosti na aktivitě, na tom, zda je zapnuto GPS a zda navigujete k cíli. Nastavení kompasu je možné změnit ručně (Nastavení kompasu). Chcete-li rychle otevřít nastavení kompasu, vyberte v doplňku kompasu možnost START.