Měření úderu

  1. Odehrajte úder a sledujte, kam míček dopadne.
  2. Vyberte možnost START > Měření úderu.
  3. Dojděte nebo dojeďte k míčku.

    Vzdálenost se automaticky vynuluje, když přejdete k další jamce.

  4. V případě potřeby můžete vzdálenost kdykoliv vynulovat přidržením tlačítka Vynulovat.