Nastavení zón srdečního tepu

Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího nastavení pro určení vašich výchozích zón srdečního tepu. Zařízení má oddělené zóny srdečního tepu pro běh, jízdu na kole a plavání. Pokud chcete získat nejpřesnější data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep. Můžete rovněž nastavit každou zónu srdečního tepu a zadat svůj klidový srdeční tep ručně. Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo pomocí účtu Garmin Connect.

 1. Podržte tlačítko UP.
 2. Vyberte možnost Moje statistiky > Uživatelský profil > Zóny ST.
 3. Výběrem možnosti Výchozí zobrazte výchozí hodnoty (volitelné).

  Výchozí hodnoty lze použít pro běh, jízdu na kole a plavání.

 4. Vyberte možnost Běh, Cyklistika nebo Plavání.
 5. Vyberte možnost Předvolba > Nastavit vlastní.
 6. Vyberte možnost Maximální ST a zadejte maximální srdeční tep.
 7. Vyberte možnost STLP a zadejte laktátový práh tepové frekvence.

  Můžete také provést řízený test pro určení vašeho laktátového prahu (Laktátový práh).

 8. Vyberte možnost Klidový ST a zadejte klidový srdeční tep.
 9. Vyberte možnost Zóny: > Podle.
 10. Vyberte možnost:
  • Pokud vyberete možnost Tepy za minutu můžete prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.

  • Pokud vyberete možnost %maximálního ST můžete prohlížet a upravit zóny jako procento svého maximálního srdečního tepu.

  • Pokud vyberete možnost %RST můžete prohlížet a upravit zóny jako procento své rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).

  • Pokud vyberete možnost %LP můžete prohlížet a upravit zóny jako procento své tepové frekvence na laktátovém prahu.

 11. Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.