Provedení řízeného testu pro určení laktátového prahu

Před provedením řízeného testu si musíte nasadit snímač srdečního tepu a spárovat ho se svým zařízením (Párování snímačů ANT‍+). Musíte mít rovněž k dispozici odhad hodnoty VO2 max. z předchozího běhu (Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální).

TIP: Zařízení potřebuje ke získání přesné hodnoty maximální tepové frekvence a odhadované hodnoty VO2 max. několik běhů se snímačem srdečního tepu.
  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Moje statistiky > Laktátový práh > Test s pokyny.
  3. Vyberte profil pro venkovní běhání.

    Pro dokončení testu je vyžadováno GPS.

  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.