Audiomeldingen afspelen tijdens een activiteit

U kunt de MARQ® watch zodanig instellen dat er tijdens het hardlopen of een andere activiteit motiverende statusmeldingen worden afgespeeld. Indien beschikbaar, worden audiomeldingen op uw verbonden Bluetooth® hoofdtelefoon afgespeeld. Anders worden gesproken meldingen afgespeeld op uw smartphone die via de Garmin Connect™ app is gekoppeld. Tijdens een audiomelding dempt de watch of de smartphone het geluid van de primaire audio om de aankondiging af te spelen.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
 1. Houd het MENU ingedrukt.
 2. Selecteer Audiomeldingen.
 3. Selecteer een optie:
  • Selecteer Ronde​waarschuwing om een melding voor elke ronde af te spelen.

  • Als u meldingen wilt aanpassen aan uw tempo en snelheid, selecteert u Tempo-/snel​heidswaarsch..

  • Als u meldingen wilt aanpassen aan uw hartslag, selecteert u Hartslag​waarschuwing.

  • Selecteer Vermogens​waarschuwing om meldingen aan te passen aan energiegegevens.

  • Als u meldingen wilt horen wanneer u de activiteitentimer start of stopt, waaronder de functie Auto Pause®, selecteert u Timer​gebeurtenissen.

  • Als u workoutwaarschuwingen wilt horen als audiomelding, selecteert u Work-outwaar​schuwingen.

  • Als u activiteitenwaarschuwingen wilt horen als audiomelding, selecteert u Activiteits​waar​schuwingen (Activiteitswaarschuwingen).

  • Selecteer Audiotonen als u een geluid wilt afspelen vlak voor een audiowaarschuwing of prompt.

  • Selecteer Taal om de taal of het dialect van de gesproken meldingen te wijzigen.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8