Barometerinstellingen

Houd MENU ingedrukt en selecteer Sensors en accessoires > Barometer.

Kalibreer

Hiermee kunt u de sensor van de barometer handmatig kalibreren.

Grafiek

Hiermee stelt u de tijdschaal in voor de grafiek in de barometerwidget.

Storm​waarschuwing

Hiermee stelt u in bij welke barometerdrukwijziging een stormwaarschuwing wordt gegeven.

Druk

Hiermee stelt u in hoe het toestel drukgegevens weergeeft.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8